Randi's & Svein's Web Corner

 

Tetra

Tetra er en fellesbetegnelse for flere fiskearter som tilhører karpelaksfiskene og deres tidligere underfamilie afrikanske tetraer (Alestiidae). Det er ingen naturlig gruppe.

Neontetraen er en av mange arter som er svært populære i akvaristikken på grunn av sine klare farger og fordi de er enkle å holde i fangenskap.

De fleste tetraer er stimfisk, men det er også noen revirhevdende arter, som f.eks. kerritetra og Weitzmans rovtetra.

De fleste tetraer blir bare 2-5 cm lange. Noen av unntakene er skivetetra (15 cm), kongotetra (10 cm), norsk flaggtetra (7 cm), colombiatetra (6,5 cm), rødøyetetra og svart tetra (6 cm).Tetra i stim gjør også akvarieopplevelsen enda mer virkelighetsnær. En stim av ti røde,hvite og blå neontetra er en fryd for øye, likeså noen glødebåndstetrar i lek i motstrøm fra utblåsningsrøret. Det er viktig for en del av disse artene at det er bevegelse i vannet. Et annet poeng er at små neontetra ikke passer sammen med store cichlider. Det er en forutsetning at tetraene er av en viss størrelse FØR de slippes i et stort kar med styore fisk, ellers blir det kun dyrt levende for.

Over har vi laget en oversikt over noen tetra-arter vi har eller har hatt i våre akvarier siden 1999.

 

Svart neontetra 2011

 (© Svein Ove Johansen, 2014)