Randi's & Svein's Web Corner

 

SØR-AMERIKANSKE CICHLIDER


Regnbue-cichlide

Apistogramma agassizii

 

(© Svein Ove Johansen, 2009)

Beskrevet: Steindachner, 1875
Norsk populærnavn: Regnbueciklide
Familie: Cichlidae (Ciklide)
Orden: Perciformes (Piggfinnefisker)
Tidligere/andre navn: Biotodoma agassizii
Geophagus agassizii
Mesops agassizii
Vanskelighetsgrad: Middels
Maks. størrelse:  9.0 cm
Kjønnsforskjell: Hannen har lengre og spissere finner, hannen er også større og mere fargerik enn hunnen.
Fór og fóring:

Forhold i akvariet for best trivsel:

Min. størrelse i cm: 70 cm
Min. størrelse i liter: 85 Liter
Temperatur: 24-27o C
PH i vannet: 5.0 - 7.0
GH (Hardhet): 5 - 10o dH

Dette er en fredelig liten dvergciklide, men kan være territoriell under lektiden. Den graver ikke og lar planter være i fred. En hann bør holdes med flere hunner. Arten hevder revir, og leker gjerne med flere hunner her. De foretrekker et tett beplantet kar med rikelig med gjemmesteder. De er følsomme for dårlig vannkvalitet, så jevnelige det er helt nødvendig å bytte vann jevnlig. Den trives best i tett beplantet akvarium med røtter og steiner som danner mange gjemmesteder/huler. Grotteleker. Bør holdes i akvarier på over 85 liter.


Opprinnelse: Den lille sjarmerende cikliden kommer opprinnelig fra bielver til Amazonas.

I fiskenes naturlige miljø er vannet bløtt og mer eller mindre surt. 

 

Anbefalte akvariekamerater : Nannacara spicies, rolige Apistogramma spicies, eventuelt stimdannende, små arter fra samme miljø.

Fôr: Apistogramma agassizii er glad i mygglarver, artemia, daphnier, TetraMin, TetraRubin, Omnivore. Trenger ganske kraftig kost for å trives. Den bør også få tilskudd av grøntfôr,

f. eks. Tetraphyll.