Randi's & Svein's Web Corner

 

Cichlidene  

Cichlidene har fått et feilaktig rykte som svært agressive og vanskelig å ha i et akvarium. Vi er av den oppfatning at dette er en stor feil. Hjemmeakvariet får en ny dimensjon med noen staselige skalarer. De svært vakre (om enn noe skjøre) sommerfuglcichlidene eller de fredfulle nøkkelhullcichlidene (se under) er en fryd i et hvert familieakvarium. I oversikten over har vi samlet litt om noen av de artene vi har eller har hatt hos oss siden 1999.  Under ser vi vår gullsøm-cichlidehann med sine vakre tegninger og klare farger og "Ulken", ansistrus-sugemallen.

  (© Svein Ove Johansen, 2013)