Randi's & Svein's Web Corner

 

   SØR-AMERIKANSK TETRA


Sort neontetra 

Hyphessobrycon herbertaxelrodi

 (© Svein Ove Johansen, 2014)

Svart neontetra er en fisk fra Brasil. Den har en typisk avlang tetra-form på kroppen, og har to langsgående striper, en hvit over en svart. Øynene har to tynne men tydelige fargebånd over toppen, rødt over gult. Den blir ca. 4 cm lang. På tross av navnet er den ikke spesielt lik neontetraen, som tilhører en annen slekt. I naturen livnærer seg på små virvelløse dyr og planter, men spiser flakfôr, mygglarver, frosne artemia, dafnier og røde mygglarver. Den er ofte holdt i hobbyakvarier. Den kalles noen ganger for svart tetra, men dette navnet hører til en annen art, Gymnocorymbus ternetzi.

De bør holdes i bløtt surt vann. Karet bør inneholde levende planter, mørkt bunnlag og åpne svømmeområder. De bør holdes i grupper på minst seks individer.

De svømmer i de øvre vannlagene i akvariet, og tar ikke fôr fra bunnen. Derfor anbefales det at de holdes sammen med bunnlevende fisk (som pansermaller) slik at fôr som blir til overs blir ett opp og ikke ligger og råtner.


Norsk(e) navn:    svart neontetra

Hører til:              Hyphessobrycon, karpelakser, karpelaksfisker

Habitat:               ferskvann

Utbredelse:       Elva Paraguay


Beskrevet av: Géry, 1961

 (Alle bildene på siden © Svein Ove Johansen, 2014)