Randi's & Svein's Web Corner

 

Welcome to Svein's Art Picture Gallery!

Here you will find some of the pictures I have painted over many years.

For a closer look at the pictures and get some more information about them, press on the links up to the left.
I'm sorry most of the information is in Norwegian, but I hope to make  mirror pages in English during 2018.

 © Svein Ove Johansen 2018


 

Velkommen til Sveins bildegalleri!

Her finner du noen av bildene jeg har malt gjennom mange år.
For å se nærmere på bildene og få noe mer informasjon om dem, trykk på linkene oppe til venstre.

 © Svein Ove Johansen 2015