Randi's & Svein's Web Corner

 

 

ASIATISK ALGESPISER


 

Siamese Flying Fox
Epalzeorhynchus (Crossocheilus) siamensis

 

I stedet for å bruke masse kjemikalier kan fisken Siamese Flying Fox brukes som tiltak mot alger, til og med trådalger. Dette er den eneste fisken vi har brukt i det store amazonasakvariet som ikke hører til økosystemet der, men vi fant ut at etter å ha fått svarte trådalger, var dette det beste botemiddelet vi kunne finne.

Familie; CYPRINIDAE
Vanlige andre navn:

SAE, Siamese Flying Fox, Lady's Fingernail Fish, Selimang Siam i Malaysia

Størrelse: 14 cm
Habitat: S.E. ASIA: elver i Thailand and Malaysia
Diett:

 

 

Stort sett vegetarianer, spiser alger (til og med penselalger/trådalger), men kan ta en del flakfor. Beiter en del på planter. Er ypperlig til å bekjempe trådalger i akvariet, men må være av en viss størrelse før den begynner å spise disse algene.

Oppførsel: Den er stort sett fredlig, men kan være aggressiv mot egne artsfrender.
Vannkvalitet: Den foretrekker nøytralt til en anelse alkalisk vann 
Pleie: Lettholdt, men det er vanskelig å få til nesting og unger.

Fôr:

Den spiser noe flakfor: TetraPhyll, TetraTabMin og Nutron Staples Green.