Randi's & Svein's Web Corner

 

 SØR-AMERIKANSK TETRA


Neontetra
Paracheirodon innesi
Neontetra

 (© Svein Ove Johansen, 2014)

Beskrevet:

Myers, 1936

Familie:

Characidae (Karpelakser)

Orden:

Characiformes (Karpelakser)

Engelsk populærnavn:

Neon tetra

Trives i:

Ferskvann

Stimfisk eller bør være i grupper?

Ja

Maks. størrelse:

 5.0 cm

Kjønnsforskjell:

Hunnen er rundere i buken og hunnens blå linje er for et trent øye skjev i forhold til hannens, dette kommer tydelig frem når fisken begynner å bli større.

Fór og fóring:

Spiser alt smått standardfór. I vill tilstand lever den av små insekter og rester som sitter fast i algene (såkalt "aufwuchs"). I et akvarium spiser den som sagt alt smått flakfor, mygglarver og insekter den blir servert. 

Foretrukket sjikt i akvariet:

 Midtsjikt

Beskrivelse av alle fisker med genus ”Paracheirodon”:

Omfatter de tre typene kardinaltetra, neontetra og falsk neontetra. De finnes i flere elver i nordlige Sør-Amerika.
Paracheirodon tetraer blir gjennomsnittlig 3 cm. Alle har de den karakteristiske blå horisontale linjen, men varierer noe i farger ellers.
De foretrekker bløtt, surt vann, og livnærer seg i hovedsak på div insekter, ormer/mark og zooplankton.
Når de formerer seg sprer de egg over alt, og vokter verken egg eller yngel.

Beskrivelse som gjelder kun denne arten:

Dette er en av de aller vanligste selskapsfiskene i akvariehobbyen.

Fredlig og livlig stimfisk som passer i de fleste selskapsakvarier. Denne tetraen bør være på minst 10 individer for at fiskene skal trives. Den liker også skygge fra flyteplanter. I vill tilstand er neontetraen blekere i fargene og ikke like hardfør som i fangenskap, der lever den i bløtt, surt vann. I fangenskap er neontetraen en oftest en hardfør fisk som kan leve i mer enn 10 år. Den passer godt sammen med kardinaltetraen, da denne er mye flinkere til å holde stimen samlet enn neontetraen.

Neontetra 2014

 (© Svein Ove Johansen, 2014)