Randi's & Svein's Web Corner

 

 

 SØR-AMERIKANSKE MALLER


Vanlig antennemalle; Vanlig ancistrus.

Ancistrus dolichopterus

(Kner, 1854)

Synonymer:

Xenocara dolichopterus; Ancistrus temminckii

Systematisk tilhørighet: Familie: Loricariidae (harniskmaller) Orden: Siluriformes (maller)

 

Utbredelse: Sør-Amerika; Amazonas' bielver

Størrelse: 14 cm.

Vannverdier:

GH = 2 til 10 °dH

pH = 6,2 til 7,4

Temperatur = 20 til 28 °C

Fôr:

Ancistrusen er tilnærmet altetende, men foretrekker grønnalger. Den behøver vegetabilske innslag i kosten; alger, salatblader, squash, grønne erter, rosenkål eller også spesielt tørrfôr for plantespisere - eksempelvis Tetra PlecoMin™. Spiser forøvrig det meste av tørrfôr (flakfôr, pellets, tablettfôr) og frossenfôr som synker til bunnen.

Generell beskrivelse:

Den vanlige antennemallen er en typisk algespisende fisk, og er effektiv, etterspurt og populær. Den er rolig og forholdsvis beskjeden i størrelsen. Den er en fredelige og godt egnet algespiser i de fleste akvarier fra 60 - 70 liters størrelse og oppover. Den sugekoppformede munnen er utstyrt med tette rader av rasp-lignende tenner som er perfekt til å skrape alger av underlaget de vokser på. Navnet antennemalle kommer av de buskete skjeggtrådene som kjønnsmodne hanner får på snuten. Hunnene vil også ha noen slike tråder, men de er vesentlig kortere og tynnere.

 

Svært mange hobbyakvarister opplever å få unger av den vanlige antennemallen. Det skal vanligvis ikke så mye mer til enn at man har et utvokst par i et sunt og velstellt akvarium. Antennemallen legger sine egg inne i huler, oftest under trerøtter, hvor hannen vokter eggene og senere yngelen. De første to ukene etter klekkingen livnærer ungene seg på næring fra plommesekken, men senere kommer de fram fra sitt skjulested og leter etter mat.

 

Ancistrus dolichopterus var en av de aller første harniskmallene som ble importert for akvariefisk. Dette skjedde allerede i 1911 til Tyskland og er i dag  like populærsom den gang. I dag importeres det en enorm mengde av beslektede arter (såkalte L-maller, fordi de gjerne markedsføres med kode navn; L20, L76, L144 osv), men få av disse artene er like gode algeetere som den vanlige antennemallen. En annen fordel med A. dolichopterus' er at den er forholdsvis rimelig i innkjøp og lett å formere i fangenskap. Det finnes en rekke varianter i fargetegning mellom ulike populasjoner av maller som regnes til Ancistrus dolichopterus, men det er usikkert i hvilken grad disse er geografiske variasjoner eller om vi snakker om helt egne arter.

 

 

Ancistrus

Vår kjære ancistrus med tilnavnet "Ulken" har vært i karet vårt i 6 år nå.  (© Svein Ove Johansen, 2014)