Randi's & Svein's Web Corner

 

 

 mellom-AMERIKANSKE CICHLIDER


Ildbuk

Thorichthys meeki

 

Ildbuk (© Svein Ove Johansen, 2006)

 Opprinnelse: Ildbuk er en morsom cichlide som lever i elver på Yucatán-halvøya, Mexico, sør gjennom Belize og i nordre Guatemala. Det naturlige habitatet er vanligvis grunt, sakteflytende, ofte uklart vann med en pH på mellom 7,0 og 8,5. De er også funnet i underjordiske hulesystemer. 
De lever i vanntemperaturer mellom 23 og 30 °C (75–86 °F). Den er en vanlig akvariefisk.
Det norske navnet, ildbuk, kommer av den sterke oransjerøde fargen på undersiden av kjeven. 
Spesielt hanner flekker ut gjellene og spiller ut de røde strupene sine i en truende oppvisning for å skremme rivaler bort fra territoriet. Som hos de fleste ciklider, er yngelpleien høyt utviklet; 
denne arten danner monogame par og legger eggene på flate overflater som steiner, blader eller røtter. 
Hannen tar seg stort sett av å forsvare territoriet, mens hunnen konsentrerer seg mest om å passe på yngelen, men begge foreldrene leder yngelen på søken etter mat. Ildbuk er altetende og opportunistiske fisk.
Det er mulig å se forskjell på kjønnene, men forskjellene er ikke like tydelige som hos mange andre cichlider. 
Hannene blir vanligvis større, opp til 15 cm lange, har sterkere og rødere farger under kjeven, og har spissere rygg- og gattfinne.

Ildbuk passer i selskapsakvarier, men de kan være aggressive mot artsfrender under lek.

 


 (© Svein Ove Johansen, 2006)

Fôr: Den spiser mygglarver, levende fôr, ulikt flakfor, særlig TetraCichlid hovedfôr (storflakfõr),  men også TetraMin,  Tetra FD-Menü og TetraTips er greit for. Den bør også få tilskudd av grøntfor, f. eks. Tetraphyll.