Randi's & Svein's Web Corner

 

SØR-AMERIKANSK tetra


Fantom-tetra
Megalamphodus megalopterus

 

Den blir ofte kalt svart fantomtetra i butikkene. Den kommer fra Sør-Amerika, og liker best å være i vanntemperaturer på 23-28°C, pH 6. Det er lett å skille hanner og hunner, idet hannens ryggfinne er forlenget og hunnen har rød gatt- og bukfinne. Hunnen er dessuten som regel mer fargerik. Dette er fisk som ikke blir mer enn 4,5 cm, og den er altetende,
det den tar tørrfor, mygglarver, dafnier m.m. Dette er en fisk som er velegnet til selskapsakvariet, som den fredelige stimefisk den er. Den liker at akvariet er tett beplantet og har et fritt svømmeområde foran i akvariet

Fôr: Den spiser hvite eller svarte mygglarver, ulikt flakfor: TetraRubin, TetraMin,  Tetra FD-Menü og TetraTips er greit for.