Randi's & Svein's Web Corner

 

SØR-AMERIKANSK tetra


KOPPERTETRA
Hasemania nana

 

 

Den kommer fra Brasil i Sør-Amerika, og liker best å være i vanntemperaturer på 23-27°C, pH 6,0 - 7,5. Hannen er slankere og har sterkere farger. Hunnens analfinne har en gulaktig tupp, mens hannens er hvit.


Dette er fisk som ikke blir særlig mer enn 5,0 cm, og den er altetende, idet den tar tørrfor, mygglarver, dafnier m.m. Dette er en fisk som er velegnet til selskapsakvariet, som den fredelig stimfisk den er.

Den liker at akvariet er tett beplantet og har et fritt svømmeområde
foran i akvariet og noe dempet belysning. Sprer eggene blant plantene. Den lever i naturen i bekker med god gjennomstrømning.


 

Fôr: Den spiser hvite eller svarte mygglarver, ulikt flakfor: TetraRubin, TetraMin,  Tetra FD-Menü og TetraTips er greit for.