Randi's & Svein's Web Corner

 

 Levendefødende tannkarper


Molly
Poecilia
sphenops 


Mollyen er, sammen med guppy, en av våre eldste akvariefisker og villformen - som knapt ses i akvariehandelen lengre, er svært lettholdt, seiglivet og veldig fruktbar. De vakre, moderne avlsformene er mer krevende, og krever omsorgsfull vannpleie og foring. 

 

Beskrivelse: Valenciennes, 1846.
Anbefalt vannkvalitet: Liker best brakkvann, men kan være i vanlig ferskvann også. PH 7,5 - 8,5
Anbefalt temperatur: 25-30°C.
Størrelse: 8-10 cm.
Utbredelse: Mollyen kommer fra det sørlige Mexico til Colombia.
Kjønnforskjell: Hannen har gonopodium, og er mindre og slankere enn hunnen.
Oppdrett: Levendefødende tannkarpe. Blir kjønnsmoden ved ca. 9-12 måneder. Drektighetsperiode på 6-8 uker. Kan spise eget avkom.
Kommentar: Den svarte varianten "Black Molly" finnes ikke i naturen, men er en fremavlet utgave av P.sphenops, antagelig krysset med andre Poecilia-arter. Den opprinnelige P.sphenops er lys beige/gul, uten særlige tegninger. Spiser en del alger (også penselalger) dersom den ikke får mye annet fór.
Fôr: Den spiser ulik flakfor, TetraMin, TetraRubin, TetraPhyll, Tetra FDMenü og TetraTips, men også fôr som mygglarver.