Randi's & Svein's Web Corner

 

SØR-AMERIKANSKE MALLER

 

Beskrevet:

Gill, 1858

Familie:

Callichthyidae (Pansermaller)

Orden:

Siluriformes (Maller)

Andre navn den er kjent under:

Hoplosoma aeneum
Callichthys aeneus
Albino Cory
Corydoras schultzei (synonym)
 
Kobberpansermalle
Kobbermalle

Stimfisk eller bør være i grupper?

Ja

Maks. størrelse:

 7.5 cm

Kjønnsforskjell:

Hunnen er større en hannen. Sett fra siden har hunnen avrundet buk, mens hannene er noe innhul like bak/under brystfinnene.

Fór og fóring:

Omnivore  

Spiser tabelettfór, rekepellets, frossenfór og det meste av hva som daler ned på bunnen. Tar også noe grøntfór (bl.a. erter). 

Foretrukket sjikt i akvariet: 

 Bunnsjikt

Beskrivelse av alle fisker med genus 'Corydoras':

Alle corydoras-artene kommer fra Sør-Amerika og trives derfor best i surt vann med lav gh og kh. 

De trives best i grupper på minst 5 til 6 individer, helst flere. I naturen forekommer de ofte i enorme, store stimer på flere hundre individer. Det finnes noen få arter som er unntak på det området, og de er utelukkende blant de største og langsnutede Corydorasene.

Alle artene har barter (korte skjeggtømmer) ved munnen som de bruker til å lete etter mat i bunnlaget/sanden. På grunn av denne adferden er det viktig å ha fin, avrundet sand som bunnsubstrat ellers kan fisken få skader på dette viktige følsomme organet. For å kunne lukte seg frem til føde må de ha bartene i behold. Skarp eller grov grus er derfor ikke å anbefale.
 

Sand anbefales som bunnlag dersom man ønsker å holde Corydoras!

Corydoras kan også miste bartene sine dersom vannkvaliteten er dårlig, og/eller hvis det dannes ammoniakk og usunne bakterier i bunnlaget. Dette skjer nesten alltid i akvarier med grus, ikke hvis det er sand på bunnen.

Corydoras-slekten inneholder rundt 150 vitenskaplig beskrevne arter med navn, men i tillegg kommer C-nummerne (arter som enda venter på vit. beskrivelse og navn) som er omtrent like mange.

Corydoras spiser ikke rent grøntfôr, men forertrekker mere kjøttbasert føde som insekter og små krepsdyr som artemia og mygglarver. Men om det fôres med vanlige malletabletter som også inneholder noe spirulina for eksempel (en algetype) så spiser de det også.

Beskrivelse som gjelder kun denne arten:

Corydoras aeneus er en av de aller vanligste Corydoras-artene i handelen. Finnes også i albino-variant, som det selges svært mye av. Den er også en av de mest utbredte artene i naturområdene der de kommer fra (Amazonas, Sør-amerika). 

Denne artens store utbredelsesområde i Amazonas er kanskje en av årsakene til at denne arten finnes i flere forskjellige varianter mht farger, mer variable enn noen annen Corydoras-art. De finnes med nesten selvlysende metallic farger i grønt, gull og rødt, blant annet.
 
En ensfarget, helt svart variant finnes også (Corydoras sp. 'Black') men denne svarte er menneskeskapt, dvs en farge som er selektivt avlet frem.

Bare fremtiden vil vise om alle de ulike naturlige variantene som i dag kalles Corydoras aeneus etterhvert vil bli skilt ut i egne arter og få egne navn. Men foreløbig er det mange varianter under navnet C Aeneus, og med fargevarienten tilføyd til slutt, som f.eks. Corydoras aeneus 'Gold stripe', Corydoras aeneus 'Green Laser' eller Corydoras aeneus 'Red shoulder'.

Leopardpansermalle
Corydoras trilineatu

Opprinnelse: Den lille sjarmerende leopardpansermallen kommer opprinnelig fra bi-elver til Amazonas. Den er en livlig og fredelig bunnfisk som passer glimrende for selskapsakvariet. Den må holdes i stim (minst 5) for å komme til sin rett. Leopardpansermallen er et spennende innslag i et hvert akvarium.

 

Fôr: Den bør få fôr som faller til bunnen, f.eks. Wardleys "Shrim Pellets", Tetra PlecoMin (grøntfôr), Tetra TabiMin og TetraTips.

 


 

Flekket metallpansermalle
Corydoras aeneus

 

 

Opprinnelse: Den lille metallpansermallen er vidt utbredt i Sør-Amerika.
Den er en velegnet, vakker bunnfisk for selskapsakvariet. Den holdes best i småstimer på 5 - 8 eksemplarer. Tar noe forrester etter andre fisker.

 

Fôr: Den bør også få fôr som faller til bunnen, f.eks. Wardleys "Shrim Pellets", Tetra PlecoMin (grøntfôr), Tetra TabiMin og TetraTips.

Leopardpansermaller

Pansermallene liver opp et akvarium med sin dans langs akvariebunnen på leting etter godbiter.