Randi's & Svein's Web Corner

 

 SØR-AMERIKANSK TETRA 

Kardinal-tetra

Paracheirodon axelrodi

© Svein Ove Johansen, 2014

(© Svein Ove Johansen, 2014)

Beskrevet av:

Schultz, 1956

Familie:

 Characidae (karpelakser)

Orden:

Characiformes (karpelakser)

Engelsk populærnavn:

Cardinal tetra

Også kjent under andre navn som:

Cheirodon axelrodi 
Hyphessobrycon cardinalis

Trives i:

Ferskvann

Stimfisk eller bør være i grupper?

Ja

Maks. størrelse:

 6.0 cm

Kjønnsforskjell:

Hunnen kan være rundere i buken.

Fór og fóring:

Altetende. Smått frossent- og levendefôr. Flakfór/tørrfór. 

Foretrukket sjikt i akvariet: 

 Topp- og midtsjikt

Beskrivelse av alle fisker med genus 'Paracheirodon':

Omfatter de tre typene kardinaltetra, neontetra og falsk neontetra. De finnes i flere elver i nordlige Sør-Amerika.
Paracheirodon tetraer blir gjennomsnittlig 3 cm. Alle har de den karakteristiske blå horisontale linjen, men varierer noe i farger ellers. De foretrekker bløtt, surt vann, og livnærer seg i hovedsak på div insekter, ormer/mark og zooplankton.
Når de formerer seg sprer de egg over alt, og vokter verken egg eller yngel.

Beskrivelse som gjelder kun denne arten:

Fredelig og veldig vakker stimfisk som må holdes i gruppe på minimum 6-8 individer i akvariet for å trives. Innredning må ikke ha et for lyst bunnsubstrat og men trenger noe tett beplantning. I tillegg bør det også være en del åpen svømmeplass. De trives med noe dempet belysning. Arten er kjent for å "stime" godt. Det er viktig med god filtrering og rutinemessige delvannsbytter. (Jeg bytter ca 1/3 hver annen - tredje uke).

© Svein Ove Johansen, 2014

 (© Svein Ove Johansen, 2014)