Randi's & Svein's Web Corner

 

 SØR-AMERIKANSKE CICHLIDER


Scalaren (Skalaren)

Pteropyllum scalare  

  

ScalarenGår ofte under navnet akvariets Konge.  (© Svein Ove Johansen, 2014)

Synonymer:

Pterophyllum eimekei

Systematisk tilhørighet:
Familie: Cichlidae (cichlider)
Orden: Perciformes (abborlignende)

Utbredelse:
Sør-Amerika; fra Amazonas' munning (Belèm) vestover til de peruvianske Andesfjellene (Lago Cashiboya, Yarinacocho); Amazonas' bifloder (bl.a. Xingu, Tapajos, Rio Araguaia, Rio Negro); Guyana (Essequibo).

Det aller meste av scalarer som omsettes i dag er akvariestammer som, i større eller mindre grad, er endret i forhold til viltformen.

Fôr:
Den er uproblematisk i fôringen og tar gjerne tørrfôr og frossenfôr av mange slag), men setter pris på tilskudd av levende fôrdyr som mygglarver, dafnier, tubifex, enchytræer, meitemark.


Generell beskrivelse:
Det er ikke uten grunn at scalaren hurtig fikk tilnavnet "Akvariets Konge". En så majestetisk fisk skal man ellers lete lenge etter. Til tross for at den er en relativt stor cichlide, (Den blir ca 15 cm ) er den fredelig og rolig, men fisk som er små nok til å svelges hele (f.eks. neontetra og guppy) er allikevel aldri helt trygge sammen med scalarer.
Skalaren har vært en velkjent og etterspurt akvariefisk helt siden den ble importert fra Tyskland i 1909, og den stripete viltformen har nærmest blitt  et symbol på hele akvariehobbyen.

For den som ønsker kvalitetsscalarer finnes det ennå slike å få tak i, både fra oppdrett og fra villfangst, men du må betale mye mer for en slik fisk, noe det er verdt å tenke på!

 

Her er det ene scalareparet i ferd med å legge egg på et blad fra en amazonassverdplante. (© Svein Ove Johansen, 2008)