Randi's & Svein's Web Corner

 

SØR-AMERIKANSKE CICHLIDER


Kakadue-cichliden
Apistogramma
cacatouides 

 

Hoedeman, 1951 (© Svein Ove Johansen, 2010)

 

Opprinnelse: Den lille, vakre cichliden finnes i store deler av det peruanske lavlandet i opplandet til det øvre og midtre Rio Ucayáli og i Amazonaselva, samt i Rio Solomões fra Rio Pachitea til Tabatinga og til Tefé.

Med sitt robuste ytre og store munn er Apistogramma cacatouiden en ekte cichlide. Dette er da også en av de enklere apistogramma-arter som du kan drive med. 

Dessverre har en del oppdrettere kommet med mange fargenyanser på markedet som er ulik den opprinnelige.

 

Størrelse:
Hunnen: ca 5 cm
Hannen: opp til 11 cm

 

Kjønnsforskjeller:
Hannene blir nesten dobbelt så store som hunnene, så det er lett å skille voksne fisk. Hannene har dessuten flere farger og de karakteristiske finneforlengelser i ryggfinnen.

Oppdrett:
Som andre Apistogramma-arter. Apistogramma-cacatouides hanner holder harem, så de er en god ide at ha 2-3 hunner til en hann.

 

Fôr: Kakaduecichliden er glad i mygglarver og bør ha dette minst to ganger pr. uke.

Den spiser også flakfôr som TetraMin og TetraRubin.

Den bør også få tilskudd av grøntfôr, f. eks. Tetraphyll.