Randi's & Svein's Web Corner

 

 

Nyttige linker og kontakter:
 
 
 


Gi oss din støtte!

 

 


ME-KLINIKKEN


Et medisinsk tilbud for mennesker med
Myalgisk encefalopati (ME) / Postviralt utmattelsessyndrom (PVFS)

ME er en nevrologisk sykdom kjennetegnet av ekstrem fysisk og mental
utmattelse som forverres ved aktivitet.
Symptomene er mange og omfatter både immunologiske, autonome og
nevrologiske forstyrrelser.
Sykdommen har mange likhetstrekk med multippel sklerose (MS) og
postpolio-syndrom (PPS)
ME kalles også for postviralt utmattelsessyndrom (PVFS).
Sykdommen kan utløses akutt eller gradvis etter infeksjoner, forgiftninger, vaksiner operasjoner og andre store psyko-fysiske belastninger.

ME er ingen ny sykdom, men forskningen på denne sykdommen kom ikke
virkelig igang før på 1980-tallet. Fremdeles er det en lite påaktet tilstand og kunnskapen om ME i det Norske helsevesenet er minimal. Det finnes så og si ikke noe medisinsk tilbud til ME-syke i Norge utover de få spesialistene som diagnostiserer sykdommen. Tanken bak ME-klinikken
er å kunne være et slikt tilbud.

ME-klinikken er en gruppe medisinske fagpersoner med inngående kjennskap til ME, både personlig og faglig gjennom klinisk arbeide, undervisning og forskning. I oppstartfasen består gruppen av en lege, en fysioterapeut med kompetanse innen nevrologi og rehabilitering og en
fysioterapeut med kompetanse innen psykosomatisk fysioterapi. Vi har allerede et nettverk av samarbeidspartnere og håper på sikt å knytte til oss flere fagpersoner som kan dekke de ulike områdene som er viktige i veiledning og behandling av ME-syke.

ME-klinikken ønsker å kunne være et tilbud både i forkant og i etterkant av en diagnose og vil kunne bistå når det gjelder henvisninger, kontakt med fastlege og andre behandlere, samtaler med pårørende og skole, erklæringer med tanke på hjelpemidler, skattefradrag m.m.
Vi vil også kunne bistå med veiledning/behandling når det gjelder smerteregulering, søvn, ernæring, fysisk aktivitet, kognitive forstyrrelser, emosjonelle problemer og andre symptomer karakteristisk for ME.
Først og fremst ønsker vi å være et sted der mennesker som har eller tror de har ME kan komme med sine spørsmål uten henvisning eller ventetid.

Konsultasjoner kan foregå både via telefon, mail, på Nesodden eller på
vårt kontor i Drammensveien 20 i Oslo. Vi tar også hjemmebesøk.
Vi har desverre ingen offentlig støtte og alle konsultasjoner må
betales i sin helhet av pasientene.

Ønsker du kontakt med oss kan du ringe:
Fysioterapeut Lillian Festvåg 95051461 eller lillif@online.no
Lege Pål Kavli 91322104 eller 91322104@mobilpost.no
Fysioterapeut Merete Sparre 66910654 eller
msparre@online.no