Randi & Svein`s Web Corner

 

Her har vi samlet noen av våre favoritt-uttrykk for eget og andres bryst:

Ordkalenderen for 2017

 #wisewords2017 

1. desember: Frykt danner ikke et godt grunnlag for gode beslutninger.

 

2. desember: Ikke noe varmer mer enn et smil på en kald dag.

 

3. desember: Humor og latter har en tendens til å gjøre hverdagen litt lysere!

 

4. desember: Løftebrudd er nøkkelen til mistillit.


5. desember: Dess flere ord, begreper og sammenhenger du lærer deg, dess mer er du i stand til å tenke.

  

6. desember: Jordisk rikdom er ikke nødvendigvis nøkkelen til et rikt liv.

 

7. desember: Selv om man gjerne sier at verden går framover, er det mye kunnskap i å se nærmere på historien bak oss.


8. desember: Dess flere kilder du søker for samme kunnskap, dess dypere forståelse får du.

 

9. desember: Har du familie, gode venner og et godt måltid med godt drikke på bordet, er du rik.


10. desember: Hvis du er et lys for andre, behøver du jo ikke å være mørkredd.

 

11. desember: Hvis du bare søker kunnskap hos dem du er allerede enige med, lærer du lite.

 

12. desember: Den som tar seg selv svært høytidelig, har sjelden grunn til det.

 

13. desember: Det heter seg at gammel kjærlighet ikke ruster. Gammelt fiendskap bør derimot gjerne ruste og helst gå i stykker.

 

14. desember:Noen ganger går tiden så altfor fort og noen ganger går den ikke fort nok: Dette er vel relativitetsteorien i praksis.


15. desember: Tenk om jeg hadde ungdommens pågangsmot og kraft, men beholdt tankegodset jeg nå har fått etter å ha fylt seksti!

 

16. desember: Situasjonen er ikke lenger fastlåst hvis en av partene beveger seg litt og den andre følger etter.

 

17. desember: Når du er med en god venn med en god lommelykt, slipper du å gå deg vill i mørket.

 

18. desember:  Jeg kan reelt sett verken gjøre noe med været eller resten av skaperverket, men jeg kan ikke la være å bli fascinert over hvor mangfoldig det er.

 

19. desember: Lykken er ikke nødvendigvis på den andre siden av gjerdet. Faren er heller at du kan bli hengende fast i piggtråden på toppen av det.

 

20. desember: Det er rart at man ofte leter høyt og lavt, mens det du leter etter er rett foran nesa di.

 

21. desember: Ved å lese klassikere og lese om tidligere sivilisasjoner, skjønner du at folk før deg har vært veldig smarte.

 :

22. desember: Åpne sinn med smil om munn møter mindre motgang.

  

23. desember: Gode tanker fører gjerne til gode gjerninger som gjør deg selv glad.


24. desember:  Kjærlighet, raushet og tillit gir gode kår for et godt og meningsfylt liv.