Randi's & Svein's Web Corner

 

SØR-AMERIKANSKE CICHLIDER


Rød dvergcichlide

Apistogramma hongsloi

 

 (© Svein Ove Johansen, 2009)

Norsk populærnavn: Rød dvergciklide
Familie: Cichlidae (CIKLIDE)
Orden: Perciformes (Piggfinnefisker)
Vanskelighetsgrad: Middels
Maks. størrelse: 8.0 cm
Kjønnsforskjell: Hannen mer fargerik en hunnen.
Foretrukket sjikt i akvariet: Bunn og midtsjikt

Beskrevet første gang av Kullander, 1979

 

 

 (© Svein Ove Johansen, 2009)

Forhold i akvariet for best trivsel:

Temperatur:  23-30o C
PH i vannet: 5.5 - 6.5
GH (Hardhet): 1 - 6o dH

Dette er en fredelig liten dvergciklide, men kan være territoriell under leketiden. Tett beplantet akvarium med røtter og steiner som danner mange gjemmesteder/huler. Grotteleker. Bør holdes i akvarier på over 80 liter.


Opprinnelse: Den lille sjarmerende ciklidenn kommer opprinnelig fra bielver til Amazonas.

I fiskenes naturlige miljø er vannet bløtt og mer eller mindre surt. 

Anbefalte akvariekamerater : Nannacara spicies, rolige Apistogramma spicies, eventuelt stimdannende, små arter fra samme miljø.

Fôr: Apistogramma hongsloi er glad i mygglarver, artemia, daphnier, TetraMin, TetraRubin. Den bør også få tilskudd av grøntfôr, f. eks. Tetraphyll.

 

 (© Svein Ove Johansen, 2009)