Randi's & Svein's Web Corner

 

SØR-AMERIKANSKE CICHLIDER


Nøkkelhullcikliden

Cleithracara maronii

 (© Svein Ove Johansen, 2011)

Er også kjent undernavnet Aequidens maronii

Hører til slekten: Cichlasomatinae, cichlider, Labroidei

Habitat: limnisk Utbredelse: Sør-Amerika

Nøkkelhullcikliden er en art i gruppen cichlider. Den er eneste art i slekten Cleithracara. Den er populær som akvariefisk. Den har en svart flekk oppe på siden, som noen ganger strekker seg ut til en kort stripe, noe som har gitt den dens norske navn. Når denne arten blir skremt eller nervøs, inntar den en flekkete drakt og trykker seg mot steiner eller røtter i et forsøk på kamuflasje.Dette er en monogam cichlide som leker på flate steiner, stokker eller blader. Hunnen legger 300-400 egg som begge foreldrene vokter. Det er vanskelig å se forskjell på kjønnene, men noen hanner har en lengre og spissere gattfinne enn hos hunnene.

Fôr: Nøkkelhullcikliden liker mygglarver, TetraMin, TetraRubin. Den bør også få tilskudd av grøntfôr, f. eks. Tetraphyll.Arten passer i et selskapsakvarium, og vil ta det meste av fôr den blir tilbudt. Den bør ha tilgang på planter og rikelig med gjemmesteder.

 

 Her prøver en av nøkkelhullcichlidene gjemme seg. (© Svein Ove Johansen, 2011)

 (© Svein Ove Johansen, 2011)