Randi's & Svein's Web Corner

 

De levendefødende tannkarpene

Fisk du nesten ikke kommer utenom i begynnelsen av akvariehobbien, er de levendefødende tannkarpene: Guppy, Sverddrager, Molly og Platy. De er lette å få til og trenger ganske lite kunnskaper for å få dem til å yngle. 

Dessverre har innavl ført til flere problemer, blant annet svært yttererte varianter og til dels vansker med sykdom og formering.