Randi's & Svein's Web Corner

 

 SØR-AMERIKANSK TETRA


Glødebånds-tetra
Hemigrammus  erythrozonus

 (© Svein Ove Johansen, 2014)

Den kommer fra Sør-Amerika, og liker best å være i vanntemperaturer 

på 24-26°C, pH 6 - 7,5. Hunnen er rundere over buken, spesielt i lekeperiodene.  


Dette er fisk som ikke blir mer enn 4,0 cm, og den er altetende,
idet den tar tørrfor, mygglarver, dafnier m.m. Dette er en fisk som
er velegnet til selskapsakvariet, som den fredelig stimefisk den er.

Den liker at akvariet er tett beplantet og har et fritt svømmeområde
foran i akvariet og noe dempet belysning. 
 

Fôr: Den spiser hvite eller svarte mygglarver, ulikt flakfor: TetraRubin, TetraMin,  Tetra FD-Menü og TetraTips er greit fôr.

 

                         

 

 

Glødebåndstetra

 Alle bildende på siden er tatt av © Svein Ove Johansen, 2014.